CYPRUS

THE GYM

89 Onasagorou, 1011, Nicosia

 

SPLASH BOUTIQUE

1a, Theklas Lyssiotou St, 3030, Limassol